100 let 5. přístavu vodních skautů Praha

Vážení přátelé,

v březnu 2013 to bude 100 let od doby, kdy Braťka, civilním jménem Jaroslav Novák, poprvé sám promluvil k pražským klukům a začal pro ně organizovat pod skautskou myšlenkou program. Byl tehdy jedním z prvních realizátorů myšlenek, se kterými je v předchozím roce seznámil A. B. Svojsík - což náš oddíl řadí mezi 2 nejstarší, navíc nepřetržitě působící a fungující, oddíly v Čechách.

Vzhledem k tomuto velkému jubileu je na příští rok plánována řada akcí, které si berou za cíl nejen připomenutí časů minulých, ale hlavně řadu společných mezigeneračních setkání s výhledy do budoucnosti.

Z největších akcí, které jsou na rok 2013 plánovány zmíním zejména:

Oficiální stránky přípravného výboru akcí k oslavám výročí, včetně všech podrobnějších dokumentů, dopisu přátelům Pětky a postupu, jak pořádání těchto akcí podpořit, naleznete na adrese http://petka.org.